Usługi w zakresie instalacji gazowych 

Gaz w sieci prowadzony jest pod ciśnieniem. W większości gazociągów w Polsce jest to gaz ziemny wysokometanowy (ok. 85% odbiorców). Oprócz instalacji w skład inwestycji wchodzą :reduktor ciśnienia, zawór redukcyjny, zawór kulowy odcinający, gazomierz itp. Odbiornikami przeważnie są :kocioł gazowy (centralne ogrzewanie z funkcją podgrzewu wody użytkowej), łazienkowy, kuchnia gazowa, kominek gazowy.

Nasza firma zajmuje się także przyłączami gazowymi, czyli odcinkami łączącymi budynki z siecią. Należy pamiętać, że związane są z tym formalności dokumentacyjne, należy załatwić. Min:

- wniosek o przyłącze w zakładzie gazowniczym

- umowa z nasza firmą dot. instalacji zewnętrznej i wewnątrz budynku

- odbiór techniczny i umowa dostarczyciela gazu

 

Z uwagi na łatwopalność i wybuchowość instalacji gazowej , zasady jej wykonywania określają przepisy Prawa Budowlanego i rozporządzeń wykonawczych. M.in. elementy instalacji gazowej muszą posiadać odpowiednią szczelność i być przebadanymi z uwagi na dopuszczalne ciśnienie panujące w instalacji. Instalację gazową prowadzi się przeważnie nadtynkowo w odpowiedniej odległości od innych instalacji (np. instalacji elektrycznej). Przejścia przez przegrody budowlane muszą być osłonięte specjalnymi tulejami. Często dla większych instalacji stosuje się detektory gazu wraz z systemem alarmowym.

Nasze instalacje obejmują głównie:

- instalcje przyłączy gazowych i wewnętrzne - gazowe (doprowadzenie gazu do urządzeń zasilanych gazem ziemnym jak i butlowym)
- przygotowanie wszelkich formalności związanych z omawianym zagadnieniem (gazownia, kominiarz, próby szczelności, protokoły odbiorowe, mapki; itp)
- dostawę potrzebnych materiałów
- protokoły odbioroweSERWIS
GALERIA PRAC
USŁUGI
SIECI  GAZOWE
INSTAL. WOD - KAN
INSTALACJE CO
KOTŁOWNIE
OCZYSZ. ŚCIEKÓW
KLIMATYZACJE
INST. WENTYLACJI
PRODUKTY
POMPY CIEPŁA
KOTŁY
OGRZ. PODŁOGOWE
GRZEJNIKI
KLIMATYZACJA
KOLEKTORY SŁON.
OCZYSZ. ŚCIEKW
INST. STELAŻOWE
WENTYLACJE
ZASOBNIKI WODY
SYSTEMY INSTAL.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GALERIA PRAC