Pompy ciepła

Pompy ciepła VAILLANT: Pompa ciepła jest urządzeniem wymuszającym przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej (w pompach absorpcyjnych).

Pompy ciepła najczęściej mają zastosowanie w:

gospodarstwach domowych (chłodziarki, zamrażarki)
przetwórstwie spożywczym (chłodnie, zamrażalnie, fabryki lodu)
klimatyzacji pomieszczeń (chłodzenie pomieszczeń)
chłodnictwie
ogrzewaniu pomieszczeń ciepłem pobieranym z otoczenia (z gruntu, zbiorników wodnych lub powietrza)

Energia słoneczna gromadzi się w ziemi, w wodach gruntowych oraz w powietrzu. Można ją eksploatować za pomocą pompy ciepła i przez cały rok wykorzystywać do ogrzewania i podgrzewania wody. Zastosowanie pompy ciepła w ogóle nie wymaga komina. Wykorzystuje ona w głównej mierze odnawialne źródła energii i nie powoduje żadnej emisji substancji szkodliwych z budynku.
Warto pamiętać, że pompa ciepła zużywa niewielką ilość energii elektrycznej (25% mocy pompy). Oznacza to, że 75% łącznego zapotrzebowania na energię pokrywa energia uzyskana bezpłatnie ze środowiska. Pompy ciepła wykorzystują ciepło niskotemperaturowe (o niskiej energii) (w praktyce 0 °C - 60 °C). więcej informacji: >>>

Pompy ciepła geoTHERM exclusiv

System geoTHERM exclusiv jest wyposażony w zasobnik ciepłej wody ze stali nierdzewnej o pojemności 175 litrów , dodatkową grzałkę elektryczną o mocy 2/4/6 kW oraz pogodowy regulator bilansujący energię z graficzną prezentacją ilości ciepła pozyskanego z otoczenia. W połączeniu z ogrzewaniem podłogowym system gwarantuje przyjemną temperaturę w domu, zarówno latem, jak i zimą. W upalne dni instalacja chłodzi dom dzięki wymiennikowi ciepła współpracującemu z kolektorem. więcej>>>

System geoTHERM plus jest wyposażony w zasobnik ciepłej wody ze stali nierdzewnej o pojemności 175 litrów, dodatkową grzałkę elektryczną o mocy 2/4/6 kW oraz pogodowy regulator bilansu energii z graficzną prezentacją ilości ciepła pozyskanego z otoczenia. W połączeniu z ogrzewaniem podłogowym system gwarantuje przyjemną temperaturę w domu. więcej>>>

System geoTHERM jest wyposażony w dodatką grzałkę elektryczną o mocy 2/4/6 kW oraz pogodowy regulator.System geoTHERM daje Państwu szczególną swobodę podczas planowania indywidualnej instalacji z pompą ciepła. Każdą pompę ciepła można połączyć z takim zasobnikiem ciepłej wody. więcej>>>

System powietrznej pompy ciepła geoTHERM jVWL est wyposażony w dodatką grzałkę elektryczną o mocy 2/4/6 kW oraz pogodowy regulator bilansujący energię z graficzną prezentacją ilości ciepła pozyskanego z otoczenia. Dzięki niezwykłej elastyczności system geoTHERM daje Państwu szczególną swobodę podczas planowania indywidualnej instalacji z pompą ciepła. Każdą pompę ciepła można połączyć z takim zasobnikiem ciepłej wody, jaki najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom.więcej>>>

System geoTHERM od 22 - 46 kw jest wyposażony w pogodowy regulator bilansujący energię z graficzną prezentacją ilości ciepła pozyskanego z otoczenia. Dzięki niezwykłej elastyczności system geoTHERM daje Państwu szczególną swobodę podczas planowania indywidualnej instalacji z pompą ciepła więcej>>>

SERWIS
GALERIA PRAC
USŁUGI
SIECI  GAZOWE
INSTAL. WOD - KAN
INSTALACJE CO
KOTŁOWNIE
OCZYSZ. ŚCIEKÓW
KLIMATYZACJE
INST. WENTYLACJI
PRODUKTY
POMPY CIEPŁA
KOTŁY
OGRZ. PODŁOGOWE
GRZEJNIKI
KLIMATYZACJA
KOLEKTORY SŁON.
OCZYSZ. ŚCIEKW
INST. STELAŻOWE
WENTYLACJE
ZASOBNIKI WODY
SYSTEMY INSTAL.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GALERIA PRAC

Pompy ciepła umożliwiają wykorzystanie zasobów energii naturalnej, której źródłem może być powietrze atmosferyczne, grunt, woda powierzchniowa lub podziemna. Urządzenia te pobierają energię cieplną ze źródła i przenoszą ją do budynku.

Grunt oraz wody powierzchniowe zawierają nie ocenione ilości energii. Za pomocą pomp ciepła już przy głębokości od 1.5m możemy czerpać ilość energii, która zaspokoi nasze codzienne potrzeby ogrzewania. Cała energia pobrana z gruntu zostaje zregenerowana przez energię promieni słonecznych, której jest więcej niż Ziemia jest w stanie pochłonąć. Słońce dostarcza dokładnie 5000-krotnie więcej energii niż świat rocznie potrzebuje. W zależności od pory roku i głębokości temperatury gruntu mogą się wahać w przedziale od 4 do 8oC. Przy głębokościach powyżej 15m ustają ruchy termiczne gruntu zależne od pory roku, a temperatura jest stała w granicach 8-10oC. Na większych głębokościach grunt regeneruje się poprzez przepływające wody gruntowe, ciepło z wnętrza ziemi oraz ciepło dopływające z góry. Mają zastosowanie w klimatyzacji, systemach centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego, służą do podgrzewania wody użytkowej.
Pompy ciepła działają tak jak lodówki, lecz w przeciwieństwie do nich wykorzystuje się tu nie zimną, lecz gorącą stronę obiegu termodynamicznego. Odpowiedni czynnik roboczy jest sprężany i rozprężany, przez co uzyskuje się pożądany efekt nagrzewania lub chłodzenia.

Pompa ciepła jest ekologicznym urządzeniem grzewczym, którego zasada działania opiera się na zjawiskach i przemianach fizycznych. W obiegu termodynamicznym pompy ciepła zachodzą w sposób ciągły cztery procesy: