Odnawialne źródła energi czyli Inteligentmy dom ... dalej >>>
Odnawialne źródła energi czyli Inteligentmy dom ... dalej >>>

Najważniejszym ze źródeł odnawialnych jest energia spadku wody. Pozostałe źródła odnawialne - energia słoneczna, energia wiatru, biomasy, biogazu, fal, pływów morskich, energia geotermalna i inne - są używane na mniejszą skalę.

Do surowców odnawialnych należą:

energia wód, energia geotermalna, energia słoneczna, energia wiatrubiomasa (drewno, słoma, odchody zwierząt), biogaz

Dlatego w dzisiejszych czasach kiedy wrasta zapotrzebowanie na energia przy jednoczesnym wzroście jej kosztów zurzycia wykorzystanie energii odnawialnej jako darmowego źródła energii stanowi rozsądną inwestycje. Firma SANITAR w coraz większym stopniu zajmuje się instalacjami urzadzeń wykorzystujących wodę w obiegu zamkniętym, ciepło geotermalne i słoneczne oraz niskostratnymi instalacjami grzewczymi.

Kotły
Stosunkowo często wybieranym rozwiązaniem są kotły, które umożliwiają podgrzewanie wody płynącej w instalacjach grzewczych (grzejniki i rury) oraz wody użytkowej w kuchni i łazienkach. Są one o tyle uniwersalne, że w zależności od typu, można w nich palić paliwem stałym (węgiel, drewno, biomasa, torf) lub ciekłym (gaz lub olej opałowy).
Jednak bez względu na typ kotła, aby ogrzewanie przynosiło oszczędności, musimy wybrać urządzenie właściwie dopasowane do naszych potrzeb. Źle dobrane, o zbyt dużej mocy, to niewykorzystane możliwości i mniejsza sprawność kotła, który powinien wykorzystywać możliwie najtańsze paliwo i zapewniać bezobsługowość, co istotne, gdy nie ma nas w domu.