OCZYSZCZALNIE
Wiele obszarów jest pozbawionych możliwości doprowadzenia sieci kanalizacyjnej bądź wybudowania centralnej oczyszczalni ścieków. Wynika to głównie z nieopłacalności takich inwestycji na terenach oddalonych od miast. W związku z tym, problem zagospodarowania ścieków gospodarczych rozwiązany zostaje poprzez zastosowanie przydomowych oczyszczalni. Ich wykorzystanie jest regulowane poprzez przepisy Norm Europejskich.  

Nowoczesne rozwiązania technologiczne, które wykorzystane są do produkcji przydomowych oczyszczalni ścieków, pozwoliły wypracować rozwiązanie niezwykle przyjazne dla środowiska. W pełni biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniają najnowsze przepisy oraz zalecenia związane z procesem oczyszczania ścieków bytowych. Oczyszczalnie ścieków ROTH są zgodne z wytycznymi, które zostały określone przez Europejskie Normy EN 12566-1 oraz EN 12566-3.  

Przy projektowaniu oraz realizacji projektów przydomowych oczyszczalni ścieków wykorzystujemy ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie wykonawstwa zbiorników z polietylenu. Zbiorniki wykazują całkowitą szczelność i podlegają w 100% recyklingowi, co korzystnie wpływa na środowisko. Ponadto w pełni dostosowane są do określonego systemu , co stanowi gwarancję łatwego montażu całej oczyszczalni ścieków. Instalacja jest na tyle nieskomplikowana, że każdy użytkownik może samodzielnie ją wykonać przy postępowaniu zgodnym z instrukcją. Solidna i lekka konstrukcja oraz charakterystyczny sposób działania przydomowej oczyszczani niweluje koszty związane z eksploatacją oraz konserwacją. W celu zapewniania wystarczająco długiej żywotności oraz funkcjonalności wystarczy ograniczyć się do wprowadzenia trzy lub cztery razy w roku produktów biologicznych oraz do wymiany osadu co roku lub dwa lata.

Prezentujemy profesjonalne rozwiązania w zakresie gospodarki ściekami bytowymi z gospodarstw domowych. Oferujemy oczyszczalnie przydomowe ścieków, w przystępnych cenach i zróżnicowanej formie, co pozwala na wybór optymalnego rozwiązania dla każdego obiektu. Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.  

Dostępne w naszej ofercie oczyszczalnie domowe pozwalają na pozyskanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW wpiera działania proekologiczne, w tym budowę instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych. Czytaj więcej  

Proponujemy Państwu zapoznanie się ze szczegółami, zawartymi w katalogach dotyczących parametrów technicznych. Umieszczone tu zostały najistotniejsze dane opisujące przydomowe oczyszczalnie ścieków. W ten sposób mogą Państwo wybrać najkorzystniejszy dla siebie produkt. Zobacz

Oczyszczalnia ROTH MICRO-STEP TWINBLOC

SERWIS
GALERIA PRAC
USŁUGI
SIECI  GAZOWE
INSTAL. WOD - KAN
INSTALACJE CO
KOTŁOWNIE
OCZYSZ. ŚCIEKÓW
KLIMATYZACJE
INST. WENTYLACJI
PRODUKTY
POMPY CIEPŁA
KOTŁY
OGRZ. PODŁOGOWE
GRZEJNIKI
KLIMATYZACJA
KOLEKTORY SŁON.
OCZYSZ. ŚCIEKÓW
INST. STELAŻOWE
WENTYLACJE
ZASOBNIKI WODY
SYSTEMY INSTAL.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GALERIA PRAC

Podczyszczanie beztlenowe składa się:

Separator tłuszczu umożliwia wstępne podczyszczenie ścieków gospodarczych (kuchnia i łazienka bez WC). Zatrzymuje tłuszcze i inne.

Osadnik gnilny gdzie ścieki ulegają dekantacji, a następnie fermentacji beztlenowej. Osady są częściowo upłynniane.

Filtr doczyszczający zapewnia filtrację odpływających z osadnika wstępnie podczyszczonych ścieków.

EPURBLOK - osadnik gnilny ze zintegrowanym filtrem doczyszczającym. Łączy funkcje i zalety obydwu urządzeń.

Wentylacja wysoka o 110 - odprowadza gazy pofermentacyjne z osadnika oraz napowietrza złoże żwirowo-gruntowe pod drenażem.

Oczyszczanie tlenowe:

Po wyjściu z osadnika i filtra doczyszczającego, podczyszczone ścieki kierowane są na stopień doczyszczania tlenowego. Doczyszczanie odbywa się w napowietrzanych warstwach żwiru i piasku pod drenażem rozsączającym w wyizolowanym filtrze piaskowym lub w złożu biologicznym. W przypadku zastosowania złoża biologicznego (zaleca się recyrkulację ścieków po złożu do osadnika), ścieki doczyszczane są w trakcie filtracji pionowej przez porowate wypełnienie wentylowanego grawitacyjnie złoża. Doczyszczone biologicznie ścieki, odprowadzane są do gruntu lub do odbiornika powierzchniowego .