SERWIS
GALERIA PRAC
USŁUGI
SIECI  GAZOWE
INSTAL. WOD - KAN
INSTALACJE CO
KOTŁOWNIE
OCZYSZ. ŚCIEKÓW
KLIMATYZACJE
INST. WENTYLACJI
PRODUKTY
POMPY CIEPŁA
KOTŁY
OGRZ. PODŁOGOWE
GRZEJNIKI
KLIMATYZACJA
KOLEKTORY SŁON.
OCZYSZ. ŚCIEKÓW
INST. STELAŻOWE
WENTYLACJE
ZASOBNIKI WODY
SYSTEMY INSTAL.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GALERIA PRAC

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków firmy ROTH MICRO STEP

Oczyszczalnie firmy Roth są dostępne w trzech wielkościach: - dla 4, 6, 8 mieszkańców. Nie wymagają zastosowania drenażu rozsączającego.  Proces pełnego biologicznego oczyszczania odbywa się wyłącznie wewnątrz zbiorników. Dzięki swej konstrukcji oczyszczalnia nie wymaga przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków gruntowych, jak w przypadku, gdy doczyszczanie ścieków odbywa się w systemie drenażowym.
Ścieki oczyszczone za pomocą oczyszczalni ROTH MICRO-STEP mogą być odprowadzane do rzek, potoków lub innych cieków wodnych. Można je również wykorzystać wtórnie, np. do podlewania ogrodu.
Producent: ROTH INDUSTRIES GmbH; Niemcy.

Standardowa przydomowa typowa oczyszczalnia ścieków pozwala oczyszczać ścieki w miejscu ich powstawania. Układ oczyszczalni składa się z: osadnika gnilnego, z którego podczyszczone ścieki kierowane są w II stopniu oczyszczania do drenażu rozsączającego, filtra gruntowego lub roślinnego, na złoże biologiczne lub do komory osadu czynnego.

ZASADA DZIAŁANIA PRZYDOM. OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW >>>
ELEMENTY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW >>>