Usługi w zakresie montażu kotłowni

Poprawne wykonanie kotłowni to podstawa systemu centralnego ogrzewania. Wykonujemy instalacje kotłowni dla małych domków jednorodzinnych i dużych objektów gospodarczych jak szpitale lub hotele. Do dnia dzisiejszego wykonaliśmy, serwisujemy i nadzorujemy szereg małych i dużych kotłowni. nasze realizacje wykonane są w oparciu najwyższej klasy urządzenia (Viessmann, Vailant, Klimosz i inne)

  • zapewniamy projekt, dostawę i montaż kompleksowych systemów grzewczych wraz ze źródłami ciepła.
  • wykonujemy kotłownie i wymiennikownie: wodne niskoparametrowe i wysokoparametrowe, parowe, olejowe, na paliwa stałe (węgiel, koks, drewno, biomasa)
  • kotłownie gazowe.
  • kotłownie z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi
  • kotłownie wielopaliwowe małej i dużej mocy
  • ogrzewanie parowe i wysokoparametrowe
  • podłączenie kominków z wodnymi instalacjami grzewczymi
SERWIS
GALERIA PRAC
USŁUGI
SIECI  GAZOWE
INSTAL. WOD - KAN
INSTALACJE CO
KOTŁOWNIE
OCZYSZ. ŚCIEKÓW
KLIMATYZACJE
INST. WENTYLACJI
PRODUKTY
POMPY CIEPŁA
KOTŁY
OGRZ. PODŁOGOWE
GRZEJNIKI
KLIMATYZACJA
KOLEKTORY SŁON.
OCZYSZ. ŚCIEKW
INST. STELAŻOWE
WENTYLACJE
ZASOBNIKI WODY
SYSTEMY INSTAL.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GALERIA PRAC

Zanim przystąpimy do montażu kotłowniuwzględniamy w projekcie instalacji kotłowni umiejscowienie kotł oraz całego związanego z jego funkcjami osprzętu.

Najczęściej kotły instaluje się w pomieszczeniu technicznym, którego lokalizacja jest określona w projekcie budynku. Takie rozwiązanie wynika z wygody – można tam umieścić całą rozdzielnię instalacji. Każda kotłownia musi spełniać warunki, jakie wymusza wielkość i moc kotła oraz używanie konkretnego rodzaju paliwa. Najmniej kłopotliwa jest kotłownia na gaz ziemny. Gaz płynny ma dodatkowo szczególne wymagania wynikające z tego, że w przeciwieństwie do ziemnego jest cięższy od powietrza.

Istotne jest wysokość i szerokość pomieszczenia. Ważnym elementem jest także wentylacja czyli czyli otwór nawiewny, którym będzie dopływało powietrze potrzebne do spalania gazu w kotle, i wywiewny, połączony z pionowym kanałem wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonym ponad dach. Wielkość otworów wentylacyjnych zależy od znamionowej mocy kotła.

Po zamontowaniu kotłowni nasza firma przeprowadza kontrolę szczelnośći i funkcjonalności kotła.