Usługi w zakresie instalacji co

Instalacje ogrzewania wykonujemy w prawie wszystkich rodzajach budynków. Na instalację składa się:

1. dobór i zaprojektowanie instalcji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią
2. montaż i rozprowadzenie instalacji
3. montaż technologi kotłowni
4. dobór i połaczenie źródeł ciepła
5. montaż tradycyjnych lub nowoczenych systemów grzewczych
6. próby szczelności instalacji

Stosujemy głównie instalacjie typu pompowego gdzie do wymuszania ruchu wody w instalacji wykorzystywana jest pompa obiegowa. Dzięki temu możemy stosować rury o mniejszym przepływie i pokonywać duże opory hydrauliczne z tym związane.

Najczęściej stosujemy instalacje ogrzewania podłogowego przewody, którymi płynie ogrzana woda, oddają ciepło do pomieszczenia równomiernie na całej powierzchni podłogi. Rury można układać w meander - (ale zakres stosowania jest ograniczony średnicą rury i jej minimalnym promieniem gięcia) lub spiralnie. Najważniejszą zaletą ogrzewania podłogowego jest jego energooszczędność ponieważ temperaturę w ogrzewanym pomieszczeniu możemy obniżyć o 3°C, nie zmniejszając komfortu cieplnego. Zaoszczędzimy wtedy ok. 10-15% energii cieplnej.

SERWIS
GALERIA PRAC
USŁUGI
SIECI  GAZOWE
INSTAL. WOD - KAN
INSTALACJE CO
KOTŁOWNIE
OCZYSZ. ŚCIEKÓW
KLIMATYZACJE
INST. WENTYLACJI
PRODUKTY
POMPY CIEPŁA
KOTŁY
OGRZ. PODŁOGOWE
GRZEJNIKI
KLIMATYZACJA
KOLEKTORY SŁON.
OCZYSZ. ŚCIEKÓW
INST. STELAŻOWE
WENTYLACJE
ZASOBNIKI WODY
SYSTEMY INSTAL.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GALERIA PRAC

Podstawowym, najczęściej stosowanym systemem prowadzenia rur jest system dwururowy. Każdy grzejnik podłączony jest osobno do pionów zasilającego i powrotnego. Dzięki temu temperatura, która panuje na dopływie do poszczególnych grzejników, jest bardzo podobna. Regulacja temperatury grzejnika odbywa się za pomocą zaworu regulacyjnego umieszczonego przy nim.

System jednorurowy zalecany jest dla małych domków jednorodzinnych. ten system jeżeli połączymy grzejniki szeregowo, jest najtańszy i najprostszy gdyż woda grzewcza przepływa po kolei przez wszystkie grzejniki. Wadą tego rozwiązania jest brak możliwości miejscowej regulacji wydajności poszczególnych grzejników, wpływ wyłączenia jednego grzejnika na działanie pozostałych. Powierzchnie grzejników muszą być większe niż przy ogrzewaniu dwururowym, co zwiększa koszty inwestycyjne.

Instalacja rozdzielaczowa jest odmianą instalacji dwururowej z rozdziałem dolnym. Do kotła podłączamy tylko jeden lub dwa piony obsługujące rozdzielacze na poszczególnych kondygnacjach. Od rozdzielaczy prowadzone są przewody (tzw. podejścia) do poszczególnych grzejników na kondygnacji. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne ponieważ łatwo możemy sterować każdym obiegiem z rozdzielacza. Przed rozdzielaczem na odejściu od pionu możemy zastosować licznik ciepła, pozwalający na łatwe rozliczanie zużytego ciepła na poszczególnych kondygnacjach.

Osobną częścią instalacji są odbiorniki ciepła, przekazujące energię cieplną do otoczenia. W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroki wybór grzejników. Ważne jest jednak usytuowanie w miejscach gdzie występuje największa strata cieplna. Bieże się także pod uwagę rodzaj grzejnika. Uwzględniamy tzw. dynamikę, czyli bezwładność cieplną, która zależy od masy grzejnika i zawartej w nich wody oraz rodzaju materiału, z jakiego jest zrobiony. Urządzenia lekkie z niewielką ilością wody bardzo szybko nagrzewają się i stygną. Takie dynamiczne systemy grzewcze zapewniają natychmiastowe reagowanie na wszelkie zmiany pochodzące od nasłonecznienia czy ciepła bytowego. Dlatego powinny być stosowane w nowoczesnych, doskonale izolowanych budynkach energooszczędnych, w których w bilansie cieplnym niebagatelną rolę odgrywają zyski ciepła: w tym ciepło pochodzące od urządzeń domowych. Z kolei grzejniki ciężkie o dużej pojemności wody lepiej sprawdzają się w domach o nieco gorszej izolacyjności, lub gdy instalację zasila prosty kocioł bez automatyki. Wtedy duża bezwładność cieplna urządzeń chroni pomieszczenia przed dużymi wahaniami temperatury. Określając moc grzejników, określamy kryteria:

  • temperaturę czynnika grzewczego, czyli wody zasilającej i powrotnej oraz oczekiwaną temperaturę panującą w pomieszczeniu.

  • straty ciepła, związane z izolacyjnością termiczną przegród budowlanych, wentylacją, liczbą i wielkością okien.

  • usytuowanie budynku względem stron świata.

  • przeznaczenie pomieszczeń – w niedużych kuchniach, spiżarniach, garderobach często w ogóle nie potrzeba ogrzewania (grzejników), za to w łazienkach powinna być utrzymywana wyższa temperatura niż w pokojach (przynajmniej podczas kąpieli i dlatego wskazane są dwa grzejniki: główny oraz uzupełniający);

  • rodzaj urządzenia grzewczego – np. w układach otwartych, zasilanych przez kotły na paliwa stałe, należy stosować grzejniki odporne na korozję, czyli żeliwne, aluminiowe, miedziane, natomiast w układach zamkniętych mogą być w nich stosowane wszystkie rodzaje grzejników.