Usługi w zakresie instalacji wod - kan

Instalacje wodne i kanalizacyjne dzielimy na instalacje wewnątrz budynków oraz zewnętrzne. Posiadamy obszerną ofertę materiałów instalacyjnych. Stosujemy różnorodne technologie doprowadzania wody i odprowadzania ścieków, dostepne na rynku. Kładziemy nacisk na profesjonalne doradztwo, oraz rzetelną informacje o oferowanej przez nas usłudzę.

Instalacje wodne wykonujemy od przyłącza głównego ciągu wody. Klient może zlecicć także naszej firmie wykopanie i montaż studni poboru wody wraz z wymaganymi akcesoriami jak pompy czy filtry mechaniczne lub węglowe, oczyszczające.

Na rynku dostepna jest okreslona ilośc systemów instalacji wodno-kanalizacyjnej. Przeważnie stosuje się rury z tworzyw sztucznych lub metali jak miedź czy stal. Możemy wykonać usługę instalacyjną np:

Z miedzi, która jednak nie zalecana jest w przypadku gdy odczyn wody PH jest mniejszylub równy 7, gdyż działa ona agresywnie na miedź, wskutek czego stężenie jonów tego metalu w wodzie wielokrotnie przekracza dopuszczalne wartości.

Ze stali - rzadziej stosowana ze względu na korozje oraz interakcje z innymi metalami (głównie miedź).

Z Polipropylenu (PP). Rury z polipropylenu sztywnego lub też elastycznego – jeśli mają małą średnicę, zwykle nie większą niż 20 mm. Można z nich wykonywać zarówno instalacje wody zimnej, jak i ciepłej. Łączy się je przez zgrzewanie. Ich wadą jest to iż nie są odporne na zmiany temperatur i ulegają odkształceniom.

Z Polibutylenu (PB). Rury z tego materiału łączy się za pomocą złączek zaciskowych.

Z tworzyw wielowarstwowych. Rura wykonana z więcej niż jednego rodzaju tworzywa, to nazwą tą określa się zazwyczaj rury z polietylenu sieciowanego z warstwą aluminium (PEX-Al-PEX). Warstwa aluminium niweluje nadmierną wydłużalność termiczną tworzywa, jest też warstwą antydyfuzyjną, potrzebną w instalacjach c.o. Grubość, jakość i sposób połączenia warstwy metalu z tworzywem mogą być bardzo różne. Jeśli warstwa aluminium jest cienka, rury wielowarstwowe łączy się za pomocą kształtek skręcanych, a jeśli gruba – za pomocą kształtek zaprasowywanych.

SERWIS
GALERIA PRAC
USŁUGI
SIECI  GAZOWE
INSTAL. WOD - KAN
INSTALACJE CO
KOTŁOWNIE
OCZYSZ. ŚCIEKÓW
KLIMATYZACJE
INST. WENTYLACJI
PRODUKTY
POMPY CIEPŁA
KOTŁY
OGRZ. PODŁOGOWE
GRZEJNIKI
KLIMATYZACJA
KOLEKTORY SŁON.
OCZYSZ. ŚCIEKW
INST. STELAŻOWE
WENTYLACJE
ZASOBNIKI WODY
SYSTEMY INSTAL.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GALERIA PRAC

Montaże dokonujemy podobnie jak w przypadku centralnego ogrzewania w sytemie trójnikowym (kondygnacje łączy się pionowymi odcinkami rur wodociągowych, czyli pionami. U dołu pionów montuje się zawory spustowe, aby umożliwić usunięcie wody z instalacji, a u góry zakłada zawory odpowietrzające. Poziome odcinki rur, zasilające baterie czerpalne, prowadzi się poziomo od jednego punktu poboru do drugiego, w miejscu przyłączenia baterii montuje się trójniki. Rury prowadzi się z niewielkim spadkiem) oraz rozdzielaczowym, (podobnie jak w układzie trójnikowym, piony wodociągowe prowadzi się przez poszczególne kondygnacje. Jednak w pobliżu każdego pionu montuje się rozdzielacz. Szafkę z rozdzielaczem umieszcza się najczęściej we wnęce ściennej. W szafce umieszcza się też zawory odcinające).

Istotną rzeczą w instalacji wodnej jest to iż rury wodociągowe trzeba osłonić izolacją cieplną. Zwracamy też uwagę na kompensacje rozszerzalności cieplnej ponieważ rury wodociągowe i kanalizacyjne zwiększają nieco swoje wymiary wraz ze wzrostem temperatury.

Domowa instalacja kanalizacyjna niemal zawsze projektowana jest jako grawitacyjna – ścieki spływają w niej pod własnym ciężarem. Poziome odcinki rur układa się zawsze ze spadkiem w kierunku odpływu ścieków. Przed realizacją dokładnie opracowujemy trasy i połączenia rur i urzadzeń, srednice i wielkości redukcji, wentylacji, zaworów napowietrzających oraz przepustów przez sciany i stropy. (umieszczamy rury tak by nie wypadały w grubości ścian ani stropów)

Podejścia wodno - kanalizacyjne montujemy starannie zwykle w bruzdach ściennych, osłaniając warstwą tynku na siatce lub płytą gipsowo-kartonową.

Po zakończeniu montażu instalacji przystepujemy do ostatecznego montażu urządzeń odbiorczych takich jak, toalety, umywalki, oraz przekazujących jak pompy itp. Ostatecznym etapem instalacji jest generalna próba odbiorcza szczelności.

Firma Sanitar może także wykonać usługę wykończenia wnętrz (kafelkowania, malowania itp)